Slektsbøker

Hardanger-aner for Mette-Marit
856
Vale forlag
Odd Handegård
Finnes kun som e-bok
Fra nettstedet:
«Mette-Marit har ingen dokumenterbare, sikre aner tilbake til de gamle kongeslektene i Norge, i alle fall ikke den fjerdedelen av anene som har sin opprinnelse i Hardanger. Derimot er det indikasjoner på forbindelser til enkelte eldre adelsslekter. I hovedsak er hennes Hardanger-forfedre bønder og småbrukere.
Den lokale ættarboka for Kvam herad (Lars H. Thorpe), dekker tidsrommet bakover til 1600-tallet. Boka om Mette-Marits Hardanger-aner, har hentet ut de relevante opplysningene om hennes forfedre fra ættarboka, og har supplert med relevante opplysninger fra «Vår felles slektshistorie» – bakover til 1300-tallet. Boka selges kun sammen med «Vår felles slektshistorie».
Vale forlag
Hegseth-slekten og Tidemann-slekten
1198

Info også fra Holtålen folkebibliotek

Kolofon
2006
Sissel Endresen, Liv Marit Haakenstad
Forlagets omtale: Denne boken tar for seg slektene Hegseth og Tidemann. Slektene har sitt opphav i Sør-Trøndelag, Sverige og Tyskland. Boken begynner på slutten av 1500-tallet, og fører slektene frem til dags dato.
Haugen Bok