SlektsbøkerLagmannsætta : Gard Toreson ætta
Sigleif Engen
1984
101 s.
S. Engen
Bergen Off. Bibliotek
Ledd i lenke
Paul Ansten Jensen
1983
160 s.
Antikvariat.net
Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdömmene
1787
Riksarkivets bibliotek Marieberg-Arninge
Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne
1
1800 ca
348 sider, 63 tavler
Kongelige danske genealogiske og heraldiske Selskab
Lexicon over adelige Familier i Danmark Norge og Hertugdømmerne
Frederiksberg Kommunes Biblioteker
Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne
2
1800 ca
362 sider, 65 tavler
det Kongelige danske genealogiske og heraldiske Selskab
Lexicon over adelige Familier i Danmark Norge og Hertugdømmerne
Frederiksberg Kommunes Biblioteker
Lexicon over adelige Familier i Danmark, Norge og Hertugdømmerne : Alphabetisk Tillæg indtil 31. December 1822
Wilhelm von Bentzon
1835
det Kongelige Danske genealogiske og heraldiske Selskab
Frederiksberg Kommunes Biblioteker
Lidt mer om biskop Olav av Bergen
Eyvin Dahl
1956
s. 219-240
Norsk slektshistorisk forening
NST bind 15
Litt om Kaupangerbygdas eldste historie og slekta fra Jenshagen
Birger Kirkeby
2007
295 s.
Kolofon
Deichmanske forlag
Litt om lensmann Jon Pedersen, Hegstad
og ein del av etterkomarane hans
Konrad Naustvik
1976
s. 177-186
Norsk Slektshistorisk Forening
NST bind 25
Litt Slektshistorie fra 1300-tallets Oslo
A. E. Hedem
1956
s. 289-311
Norsk slektshistorisk forening
NST bind 15