SlektsbøkerPater Laurentius Nicolai Norvegus og hans slekt
Oluf Kolsrud
1946
167-196
Norsk Slektshistorisk Forening
NST bind 10
Personer, familier og slekter i eller i tilknytning til Stavanger i perioden 1400-1599
Arne Kvitrud
2002
269 s.
A. Kviterud
Bergen Off. Bibliotek

Omhandler bl.a.: Biskopene og superintendentene, borgermestere, byffogder, bønder og husmenn og div. slekter.
Pioner-historie : Minnehaha countys norske pionerers historie fra aar 1866 til 1896
Iver I. Øyen
1928
492 s.
Historielagets forlag
Sogndal bibliotek
Plassen Dalan i Manndal – og litt om ætta derifrå
2001
S.29- 36
Seljord Sogelag
Telemarksbiblioteket
Artikkel i tidsskriftet «Historie og Kultur»
Prinsprætendenten af Augustenborgs tohundrede og fire og halvtredsindstyve Aner : for saa vidt de kjendes
Frederik Barfod
1864
1 slektstavle
Gyldendal
Frederiksberg Kommunes Biblioteker

2. utgave
På jakt etter røtter. b.1
Aase Elisabeth Hekneby Andersen
1988
Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbibliotek
Bind 1 av 2
På jakt etter røtter. b.2
Aase Elisabeth Hekneby Andersen
1988
Hamar bibliotek og Hedmark fylkesbibliotek
Bind 2 av 2