SlektsbøkerSamiske samlinger
10
Sør-Varanger slekter
Erik Schytte Blix
1971
130 s.
Norsk folkemuseum
BIBSYS
Sandsvær slekter
Bjørn Piro
1981
104 s.
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek
Sara-slekten fra Stjørdalen
Agnes Jullum
1981
360 s.
BIBSYS
Sigrid Nilsdatter’s family : Rollag, Numedal, Norway 1800 : 1900 Rollag, Clay County, Minnesota
Maxine Lee Shulstad
2001
178 s.
MLee Productions
BIBSYS
Skipperætten fra Mo : lidt personalhistorie fra Vefsen
Mikal Jakobsen
1916
51 s.
Nordlands folkeblad
Rana bibliotek/Nordland
Skjærgårdsfolk i gamle dager
Hanna og Thor og deres forfedre på Stussholmen
Astrid Hagelund
2003
s. 46-59
Kragerø og Skåtøy historielag
Telemarksbiblioteket
Skyldfolk gjennom tre århundrer
Anna Sønstegaard
1971
Rakkestad bibliotek
Slegten i Vaagefjorden
en saga fra Norges sørland
Wilhelm Pettersen
1927
341
Nasjonalbiblioteket
22/01/2014
Slekt & lokalsamfunn
Harald Winge, Aud Mikkelsen Tretvik
1998
Holtålen folkebibliotek
Slekt fra Opstad og Graalum, Tune, Østfold
August Simonsen
1957
11 s.
Oslo
Deichmanske bibliotek