Slektsbøker

Vår familie i Amerika
947
en oversikt over Markus Jørgensen og Gjertrud Madsvågen fra Frøya og deres etterkommere i Norge og i USA fra 1829 til 2011
2011
379 s.
Bjørn Boge
BIBSYS
Vår felles slektshistorie
1095
Hardanger, Sunnhordland, Ryfylke m.m. 1170-1650
Vale forlag
Odd Handegård
Fra nettstedet:
«Boka – som foreligger på CD – begynner på slutten av 1100-tallet og slutter på 1600-tallet. Boka handler om mange av de vestlands-slekter som det finnes en del kildemateriale om fra middelalderen (Galtung, Losna, Slede Dall, Smør, Benkestokk, Kruckow, Orm, Aspa, Aga, Sandvin, Brattabø og mye mer).
Det er vanskelig å dele inn dette stoffet i kapitler for hver slekt. Slektene er så infiltrert gjennom giftemål at mange kapitler omhandler ulike aspekter av de samme slekter/slektsforhold. Stikkordsmessig er boka likevel delt inn i følgende «slekter»/kapitler/del-kapitler:
Slekter: Losna, Slede-Dall, Sundal, Smør/Benkestok/Kruckow/Haar/Aspa, Orm, Galt(ung), Aga (eldre og yngre), Måge, Hovland, Torsnes, Vik – Brattabø, Sandven/Norheim, Jåstad, «Rike-Torstein» og Torstein på Bjørke, Reiseter, Pust – Lofthus/Tørvik, Kambestad, Espe, Tveisme-Jåstad, Erdal, Steine, Bleie, Rustung/Onarheim/Våge. Rogalands-slekter: Randa-Talge, Ile-Stillufseike, Koll, Tøtland-Foss-Fevold-Trane, Aukland.                             
Appendix (om mine besteforeldre m.m. – for spesielt interesserte), samt en del svært gammelt stoff.
Jeg kan ikke påstå at jeg har skrevet boka selv – for det meste har jeg begrenset meg til å sammenfatte og redigere tekster som andre har skrevet. Det dreier seg primært om en litteraturgjennomgang, altså om den typen informasjon man trenger før man starter den egentlige empiriske delen av egne undersøkelser.
Den første versjon av «Vår felles slektshistorie» kom i 2001. CDen er blitt oppdatert med ujevne mellomrom etter dette. Siste oppdatering kom høsten 2008. Et av formålene med utgivelsen, har bl.a. vært å mane til en viss forsiktighet når det gjelder teorier om slektsforhold som er basert på tvilsom bruk av kildemateriale og på spekulasjoner uten grunnlag i skriftlige kilder. Dette er ei bok som foreløpig kun selges som en CD-utgivelse. De som også kjøper «Mette-Marits Hardanger-aner», får begge publikasjoner for kr. 250,- «Mette-Marit» selges ikke lenger separat. Porto kommer i tillegg.(…)»
Vale forlag