SlektsbøkerVallervand – en gårdshistorie
Anne Strømvoll
2005
Namsskogan folkebibliotek
Varp og veft : sagaen om ei rydnings- og kolbrennarslekt frå Synstliom i Vågå og om vefttrådar vi møter på vegen
Johannes Haugstad
1993
223 s.
Thorsrud as, Lokalhistorisk forl.
BIBSYS
Vaskerstuen huset ved Grøte : del III : aner
Gerd Agnes Svendsen
2004
121 s., 13 s.
Fredrikstad bibliotek
Vaskerstuen huset ved Grøte : en slektshistorie
Gerd Agnes Svendsen
2003
31, 42, 11, 40 s.
Fredrikstad bibliotek
Veien tilbake : En slektsvandring
Elisabeth Hekneby Andersen
1990
30 s.
Stange bibliotek
Vernon County Heritage
1994
641 s.
Taylor Publishing Company
Sogndal bibliotek
Vesten-slekter : slekt- og lokalhistorie fra Vesten i Nordre Borge
Odd Marthinsen
1996
152 s.
O. Marthinsen
Bergen Off. Bibliotek
Vi vil ikke glemme : en familiesamling i tekst og foto
Nils Birkedal
1996
110
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
Vigra-slekter gjennom 500 år
Johan S. J. Molnes
1987
575 s.
Giske kommune
BIBSYS
Vikor History : 1871 – 1996
169 s.
Kvam folkebibliotek