SlektsbøkerAmerikaemigranter fra Verran og Mosvik ca 1850-1920 : en oversikt over ca 800 personer fra Verran og Mosvik som reiste til Amerika
Henry Mære
1997
25 s. + 39 s.
Steinkjer
Verdal bibliotek
ANER frå Hardanger og Voss
Svein Telste
1989
128 s.
Kvam folkebibliotek
Aner og slekter i søndre Østfold : supplementsbind
Erik Martin Grønnerød
1978
167 s.
Halden bibliotek
Anetavle for…
R. Breien
1960
Orkdal folkebibliotek
Arven : slektshistorie
Edel Bjørklund
1998
64
8299493102
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
17/02/2014
Av Foldrøyslekt : kvinnespor – ein veg til røter
Jorunn Hollund Aasland
1994
125 s.
Forfatteren selv
Bømlo folkebibliotek
Bakkejord med Kvalnes : til ca 1920
Nils Erik Bjørklund og Rannveig Lorentsen
2005
106 s.
Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø
BIBSYS
Ballangsmarka
Gerd Fjellstad
2009
139 s.
Eget forlag
Ballangen bibliotek
Bautastenen på Støle : underhåndsopplysninger om dem som deltok i krigen 1807-14 og deres slekt
Ole Halvorsen
191?
22 s.
Halden bibliotek
Befolkningen på Grip gjennom 300 år : (en slektshistorie)
Paul Bakkmyr
2006
239 s.
P. Bakkmyr
Bergen Off. Bibliotek