Slektsbøker

Hardanger-aner for Mette-Marit
856
Vale forlag
Odd Handegård
Finnes kun som e-bok
Fra nettstedet:
«Mette-Marit har ingen dokumenterbare, sikre aner tilbake til de gamle kongeslektene i Norge, i alle fall ikke den fjerdedelen av anene som har sin opprinnelse i Hardanger. Derimot er det indikasjoner på forbindelser til enkelte eldre adelsslekter. I hovedsak er hennes Hardanger-forfedre bønder og småbrukere.
Den lokale ættarboka for Kvam herad (Lars H. Thorpe), dekker tidsrommet bakover til 1600-tallet. Boka om Mette-Marits Hardanger-aner, har hentet ut de relevante opplysningene om hennes forfedre fra ættarboka, og har supplert med relevante opplysninger fra «Vår felles slektshistorie» – bakover til 1300-tallet. Boka selges kun sammen med «Vår felles slektshistorie».
Vale forlag
Hegseth-slekten og Tidemann-slekten
1198

Info også fra Holtålen folkebibliotek

Kolofon
2006
Sissel Endresen, Liv Marit Haakenstad
Forlagets omtale: Denne boken tar for seg slektene Hegseth og Tidemann. Slektene har sitt opphav i Sør-Trøndelag, Sverige og Tyskland. Boken begynner på slutten av 1500-tallet, og fører slektene frem til dags dato.
Haugen Bok
Mathisen-slekten og Endresen-slekten
1911
Kolofon
2006
127 s.
Sissel Endresen
Forlagets omtale: Denne boken tar for slektene Endresen og Mathisen. Slektene har sitt opphav i Sverige og Nord-Trøndelag. I den ene grenen begynner boken på slutten av 1400-tallet. På den andre grenen begynner den i begynnelsen av 1600-tallet og fører slektene frem til dags dato.
Haugen Bok
Slektene Olsen og Karstensen
785
Kolofon
2011
113 s.
Tordis Johnsen
Forlagets omtale: Denne boken tar for seg slektene Olsen og Karstensen. Slektene har stort sett sitt opphav i Nord-Trøndelag og Sverige. Den ene slektsgrenen starter i begynnelsen på 1600-tallet og den andre på 1700-tallet og fører slektene fram til dags dato.
Kolofon forlag
Uelandslekta
Uelandslekta
1717
19/06/2017
etter Ingeborg Ivarsdatter F. 1850 & Tobias Tollaksen Ueland F. 1831 1870-2012
Ueland Historiske Forlag
2012
240
978-82-999021-0-6
Tarald Ueland
BIBSYS
Vår familie i Amerika
947
en oversikt over Markus Jørgensen og Gjertrud Madsvågen fra Frøya og deres etterkommere i Norge og i USA fra 1829 til 2011
2011
379 s.
Bjørn Boge
BIBSYS
Vår felles slektshistorie
1095
Hardanger, Sunnhordland, Ryfylke m.m. 1170-1650
Vale forlag
Odd Handegård
Fra nettstedet:
«Boka – som foreligger på CD – begynner på slutten av 1100-tallet og slutter på 1600-tallet. Boka handler om mange av de vestlands-slekter som det finnes en del kildemateriale om fra middelalderen (Galtung, Losna, Slede Dall, Smør, Benkestokk, Kruckow, Orm, Aspa, Aga, Sandvin, Brattabø og mye mer).
Det er vanskelig å dele inn dette stoffet i kapitler for hver slekt. Slektene er så infiltrert gjennom giftemål at mange kapitler omhandler ulike aspekter av de samme slekter/slektsforhold. Stikkordsmessig er boka likevel delt inn i følgende «slekter»/kapitler/del-kapitler:
Slekter: Losna, Slede-Dall, Sundal, Smør/Benkestok/Kruckow/Haar/Aspa, Orm, Galt(ung), Aga (eldre og yngre), Måge, Hovland, Torsnes, Vik – Brattabø, Sandven/Norheim, Jåstad, «Rike-Torstein» og Torstein på Bjørke, Reiseter, Pust – Lofthus/Tørvik, Kambestad, Espe, Tveisme-Jåstad, Erdal, Steine, Bleie, Rustung/Onarheim/Våge. Rogalands-slekter: Randa-Talge, Ile-Stillufseike, Koll, Tøtland-Foss-Fevold-Trane, Aukland.                             
Appendix (om mine besteforeldre m.m. – for spesielt interesserte), samt en del svært gammelt stoff.
Jeg kan ikke påstå at jeg har skrevet boka selv – for det meste har jeg begrenset meg til å sammenfatte og redigere tekster som andre har skrevet. Det dreier seg primært om en litteraturgjennomgang, altså om den typen informasjon man trenger før man starter den egentlige empiriske delen av egne undersøkelser.
Den første versjon av «Vår felles slektshistorie» kom i 2001. CDen er blitt oppdatert med ujevne mellomrom etter dette. Siste oppdatering kom høsten 2008. Et av formålene med utgivelsen, har bl.a. vært å mane til en viss forsiktighet når det gjelder teorier om slektsforhold som er basert på tvilsom bruk av kildemateriale og på spekulasjoner uten grunnlag i skriftlige kilder. Dette er ei bok som foreløpig kun selges som en CD-utgivelse. De som også kjøper «Mette-Marits Hardanger-aner», får begge publikasjoner for kr. 250,- «Mette-Marit» selges ikke lenger separat. Porto kommer i tillegg.(…)»
Vale forlag