Soknedal

Busetnad og folkeliv i Soknedal : gard og grend
Bind
1
Forfatter(e)
Jens Haukdal
År
1971
Utgitt
Midtre Gauldal kommune
Sider
534 s.
Busetnad og folkeliv i Soknedal : gard og grend
Bind
2
Forfatter(e)
Jens Haukdal
År
1972
Utgitt
Midtre Gauldal kommune
Sider
560 s.
Busetnad og folkeliv i Soknedal : gard og grend
Bind
3
Forfatter(e)
Jens Haukdal
År
1974
Utgitt
Midtre Gauldal kommune
Sider
651 s.
Busetnad og folkeliv i Soknedal : gard og grend
Bind
4
Forfatter(e)
Jens Haukdal
År
1976
Utgitt
Midtre Gauldal kommune
Sider
694 s.
Busetnad og folkeliv i Soknedal : gard og grend
Undertittel
Gard og grend
Bind
5
Forfatter(e)
Ola Birger Vagnild
År
2000
Utgitt
Midtre Gauldal kommune
Sider
648 s.