Solør

Stiene de gikk
1
182
13/06/2018
Eget forlag
2015
256
9788230329085
Oscar Brattlie
BIBSYS
Stiene
Stiene vi går
2
173
13/06/2018
Eget forlag
2015
259
9788230331286
Oscar Brattlie
BIBSYS
Stiene
Øvre Solør : alminnelig historie
1-1
1089
Våler og Åsnes kommuner
1973
311 s.
Håvard Skirbekk
BIBSYS
Øvre Solør : alminnelig historie
1-2
1039
Våler og Åsnes kommuner
1979
s. 316-695
Håvard Skirbekk
BIBSYS