Solør

Øvre Solør : alminnelig historie
1-1
1089
Våler og Åsnes kommuner
1973
311 s.
Håvard Skirbekk
BIBSYS
Øvre Solør : alminnelig historie
1-2
1039
Våler og Åsnes kommuner
1979
s. 316-695
Håvard Skirbekk
BIBSYS