Søre Osen

Søre Osen : garder og slekter før 1870
776
1991
199 s.
Anders Nordhagen
B.2 : Rettelser og tilføyelser 1996. 29 s.
Trysil folkebibliotek
Søre Osen bygdebok
1
1106
Gårds- og slektshistorie
Søre Osen historielag
1999
493
Per Ravnkleven
BIBSYS
Søre Osen bygdebok
2
743
Historiedel
Søre Osen historielag
2003
560 s.
Per Ravnkleven m.fl.
BIBSYS
Søre Osen bygdebok
3
890
«Det gamle Søre Osen i bilder»
Søre Osen historielag
2009
280 s.
Per Ravnkleven
BIBSYS