Stange

Bondeslægter i Stange
845
med endel Stamtavler og Biografier fra 1800 og opover med 70 Billeder
Chr. N. Ringnæs
1908
236 s.
Chr. N. Ringnæs
BIBSYS
Kulturhistorie for Stange for tiden omkring 1750 og opover
791
Stange historielag
1995
115 s.
Christen N. Ringnæs
1. utg: 1909
BIBSYS
Stange bygdebok
1
2885
Nasjonalbiblioteket
Gårds- og slektshistorien
Historielaget
1951
496
Martin Veflingstad
BIBSYS
Stange bygdebok
Stange bygdebok
2
1624
Nasjonalbiblioteket
Gårds- og slektshistorien
Historielaget
1952
502-981
Martin Veflingstad
BIBSYS
Stange bygdebok
Stangeboka
Stangeboka
1
1353
Nasjonalbiblioteket
demringen
1999
215 s.
Ole Nashoug, Anders Hagen
Forlagets omtale: Dette er den første i en serie bygdebøker fra Stange, og den er en rikt illustrert bok om arkeologi og geologi i hele Stange kommune. Geologidelen er skrevet av Ole Nashoug, mens arkeologidelen er forfattet av professor Anders Hagen. Denne første boka omfatter tidsperioden fra istidens slutt til vikingtida.
Haugen bok