Stange

Kulturhistorie for Stange for tiden omkring 1750 og opover
791
Stange historielag
1995
115 s.
Christen N. Ringnæs
1. utg: 1909
BIBSYS