Stange

Stange bygdebok
1
2885
Nasjonalbiblioteket
Gårds- og slektshistorien
Historielaget
1951
496
Martin Veflingstad
BIBSYS
Stange bygdebok
Stange bygdebok
2
1624
Nasjonalbiblioteket
Gårds- og slektshistorien
Historielaget
1952
502-981
Martin Veflingstad
BIBSYS
Stange bygdebok
Stangeboka
Stangeboka
1
1353
Nasjonalbiblioteket
demringen
1999
215 s.
Ole Nashoug, Anders Hagen
Forlagets omtale: Dette er den første i en serie bygdebøker fra Stange, og den er en rikt illustrert bok om arkeologi og geologi i hele Stange kommune. Geologidelen er skrevet av Ole Nashoug, mens arkeologidelen er forfattet av professor Anders Hagen. Denne første boka omfatter tidsperioden fra istidens slutt til vikingtida.
Haugen bok