Steigen

Folk og slekter i Leiranger og Steigen
Martinus Bernhard Hansen
1950
134 s.
Lofotpostens trykkeri
Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik
Slekter og gårder i Steigen prestegjeld
M.B. Hansen
1950
134 s.
BIBSYS
Slekter og gårder i Steigen prestegjeld ; Folk og slekter i Leiranger og Steigen
M.B. Hansen
1955
268, 134 s.
BIBSYS
Steigen bygdebok
1
Kirke-, skole-, fattigvesen- og kommunalhistorie for gamle Steigen prestegjeld ca. 1000-1900
Svein Fygle
1980
276 s.
Steigen kommune
BIBSYS
Steigen bygdebok
2
Bygda og folket 1660-1900
Svein Fygle
1985
385 s.
Steigen kommune
BIBSYS
Steigen bygdebok
3
Nordfold : fjorden og folket
Svein Fygle
1991
623 s.
Steigen kommune
BIBSYS