Steigen

Folk og slekter i Leiranger og Steigen
997
Lofotpostens trykkeri
1950
134 s.
Martinus Bernhard Hansen
Narvik bibliotek/Nordland fylkesbibliotek avd. Narvik
Slekter og gårder i Steigen prestegjeld
1072
1950
134 s.
M.B. Hansen
BIBSYS
Slekter og gårder i Steigen prestegjeld ; Folk og slekter i Leiranger og Steigen
3580
1955
268, 134 s.
M.B. Hansen
Opprinnelig utg. i separate bind 1950
BIBSYS
Steigen bygdebok
1
895
Kirke-, skole-, fattigvesen- og kommunalhistorie for gamle Steigen prestegjeld ca. 1000-1900
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Steigen kommune
1980
276 s.
Svein Fygle
BIBSYS
Steigen bygdebok
2
1359
Bygda og folket 1660-1900
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Steigen kommune
1985
385 s.
Svein Fygle
BIBSYS
Steigen bygdebok
3
992
Nordfold : fjorden og folket
Steigen kommune
1991
623 s.
Svein Fygle
BIBSYS