Stokken

Trekk av Stokkens historie, ca. 1600-1962
Forfatter(e)
Harald Berntsen
År
1981
Utgitt
Moland kommune
Sider
550 s.