Taa – TåværSlekten: Andersen Larvik
783
22/01/2014
Nasjonalbiblioteket
denne undersøkelse omfatter Mathias Andersen og hustru Pernille Thorsdtr., anene deres og etterkommerne deres fram til år 1986 : et team-work av og for slekten
1986
319
Hans Andersen
BIBSYS