Taa – TåværSlekten: Andersen Larvik
denne undersøkelse omfatter Mathias Andersen og hustru Pernille Thorsdtr., anene deres og etterkommerne deres fram til år 1986 : et team-work av og for slekten
Hans Andersen
1986
319
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
22/01/2014