Tjeldøya

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
2-2B
1096
Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund
Lødingen kommune, Kulturkontoret
1994
S. 422-853
Konrad Naustvik
Omfatter Tjeldøya og Ramnes
BIBSYS