Tjeldøya

Lødingen, Tjeldsund og Tysfjords historie
2-2B
Gårds- og slektshistorie for Tjeldsund
Konrad Naustvik
1994
S. 422-853
Lødingen kommune, Kulturkontoret
BIBSYS