Tomter

Slekten efter Gulbrand Christophersen fra Rælingen
Undertittel
Edvardsen, Gjestvang, Gulbrandsen, Hagebråten, Halvorsen,Tomter, Østby
Forfatter(e)
Per Bredo Østby
År
1972
Utgitt
Eget forlag
Sider
71 s.