Tønsberg

Borgerbok for Tønsberg 1661-1734
Undertittel
omfatter også Holmestrand og Åsgårdstrand
Forfatter(e)
Reidun Groll Borchgrevink
År
1986
Utgitt
Forfatteren selv
Sider
29 s.
Tønsberg gjennom tidene
Forfatter(e)
Arne Odd Johnsen
År
1971
Utgitt
Gyldendal
Sider
235
Tønsberg i hundre aar : 1814-1914
Forfatter(e)
J A Hoff
År
1914
Utgitt
Komiteen for byens deltagelse i jubilæumsutstillingen 1914
Sider
328
Tønsbergs historie
Undertittel
Middelalderen
Bind
1
Forfatter(e)
Oscar Albert Johnsen
År
1929
Utgitt
Gyldendal
Sider
XV, 479
Tønsbergs historie
Undertittel
Tidsrummet 1536-1814
Bind
2
Forfatter(e)
Oscar Albert Johnsen
År
1934
Utgitt
Gyldendal
Sider
624, XVII
Tønsbergs historie
Undertittel
Tidsrummet 1814 - ca. 1880
Bind
3-1
Forfatter(e)
Oscar Albert Johnsen
År
1952
Utgitt
Gyldendal
Sider
XVIII, 579
Tønsbergs historie
Undertittel
Tidsrummet ca. 1880 - ca. 1940
Bind
3-2
Forfatter(e)
Oscar Albert Johnsen
År
1954
Utgitt
Gyldendal
Sider
XXIII s.,s.582-1292.