Tromsø

Fra Finnvikelv til Futrikelv : gårder og bosetning : til ca. 1960
Forfatter(e)
Nils Erik Bjørklund
År
2009
Utgitt
Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø
Sider
210 s.
Ringvassøy fra Skarsfjord til Røsnes : gårder og bosetning . til ca. 1960
Forfatter(e)
Nils Erik Bjørklund og Solbjørg Tønsaas
År
2010
Utgitt
Slekts- og lokalhistorisk forening i Tromsø
Sider
292 s.
Tromsø bys historie
Bind
1
Forfatter(e)
Nils A. Ytreberg
År
1946
Sider
776 s.,
Tromsø bys historie
Bind
2
Forfatter(e)
Nils A. Ytreberg
År
1962
Sider
649 s.
Tromsø bys historie
Bind
3
Forfatter(e)
Nils A. Ytreberg
År
1971
Sider
797 s.