Trondheim

Trondheims historie : 997-1997
Undertittel
Hellig Olavs by : middelalder til 1537
Bind
1
Forfatter(e)
Grethe Authén Blom
År
1997
Utgitt
Universitetsforl
Sider
416
Trondheims historie : 997-1997
Undertittel
Innvandrernes by
Bind
2
Forfatter(e)
Steinar Supphellen
År
1997
Utgitt
Universitetsforl
Sider
424
Trondheims historie : 997-1997
Undertittel
Fra Søgaden til Strandgaten : 1807-1880
Bind
3
Forfatter(e)
Knut Mykland
År
1996
Utgitt
Universitetsforl
Sider
434
Trondheims historie : 997-1997
Undertittel
"En exempelløs fremgang" : 1880-1920
Bind
4
Forfatter(e)
Rolf Danielsen
År
1997
Utgitt
Universitetsforl
Sider
390
Trondheims historie : 997-1997
Undertittel
Vekst gjennom krise og krig : 1920-1964
Bind
5
Forfatter(e)
Anders Kirkhusmo
År
1997
Utgitt
Universitetsforl
Sider
454
Trondheims historie : 997-1997
Undertittel
Kunnskapsbyen : 1964-1997
Bind
6
Forfatter(e)
Ola Svein Stugu
År
1997
Utgitt
Universitetsforl
Sider
414
Trondhjem
Tittel
Undertittel
Byen og dens historie
Forfatter(e)
Sven Adolf Svensen
År
1907
Utgitt
Trondheim
Sider
40
Trondhjems borgerskap 1680-1730 : utvalgte kilder
Forfatter(e)
Tore Hermundsson Vigerust, Per Reidar Bjørnerud Christiansen, Torkel Rønold Bråthen
År
2000
Utgitt
Norsk slektshistorisk forening
Sider
88 s.