Tynset

Tynset : en bygdehistorie
Forfatter(e)
Tore Aaen
År
1925
Sider
704 s.
Tynset bygdebok
Undertittel
Gard og ætt
Bind
1
Forfatter(e)
Ivar A. Streitlien
År
1972
Utgitt
Tynset bygdeboknemnd
Sider
642 s.
Tynset bygdebok
Undertittel
Gard og ætt
Bind
2
År
1973
Utgitt
Tynset bygdeboknemnd
Sider
625 s.
Tynset bygdebok
Undertittel
Topografi, geologi, historie
Bind
3
Forfatter(e)
Ivar A. Streitlien
År
1978
Utgitt
Tynset bygdeboknemnd
Sider
590 s.
Tynset bygdebok
Undertittel
Utvandring, utmark, kjerke, kommune
Bind
4
Forfatter(e)
Bjarne Grandum
År
1988
Utgitt
Tynset bygdeboknemnd
Sider
583 s.
Tynset bygdebok
Undertittel
Øvrighet, samferdsel, ufredstider, handel, skole, skikker, musikkliv, foreninger
Bind
5
Forfatter(e)
Tynset bygdeboknemnd
År
1998
Utgitt
Bjarne Grandum
Sider
692 s.