Tynset

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
Tynset : en bygdehistorie
Forfatter(e): Tore Aaen
År: 1925
Sider: 704 s.
Tynset bygdebok
Undertittel: Gard og ætt
Bind: 1
Forfatter(e): Ivar A. Streitlien
År: 1972
Utgitt: Tynset bygdeboknemnd
Sider: 642 s.
Tynset bygdebok
Undertittel: Gard og ætt
Bind: 2
År: 1973
Utgitt: Tynset bygdeboknemnd
Sider: 625 s.
Tynset bygdebok
Undertittel: Topografi, geologi, historie
Bind: 3
Forfatter(e): Ivar A. Streitlien
År: 1978
Utgitt: Tynset bygdeboknemnd
Sider: 590 s.
Tynset bygdebok
Undertittel: Utvandring, utmark, kjerke, kommune
Bind: 4
Forfatter(e): Bjarne Grandum
År: 1988
Utgitt: Tynset bygdeboknemnd
Sider: 583 s.
Tynset bygdebok
Undertittel: Øvrighet, samferdsel, ufredstider, handel, skole, skikker, musikkliv, foreninger
Bind: 5
Forfatter(e): Tynset bygdeboknemnd
År: 1998
Utgitt: Bjarne Grandum
Sider: 692 s.