Våle

[Botne/Våle/Ramnes/Hof] bygdebok
Undertittel
Bygdehistorien for Botne, Våle, Ramnes og Hof inntil ca. 1540
Forfatter(e)
Egil Kristoffer Sanner
År
1960
Utgitt
Botne historielag
Sider
341
Våle bygdebok
Undertittel
Gårds- og slektshistorie
Bind
1-1
Forfatter(e)
Sigurd H. Unneberg
År
1961
Utgitt
Våle kommune
Sider
XIV, 768 s.
Våle bygdebok
Undertittel
Gårds- og slektshistorie
Bind
1-2
Forfatter(e)
Sigurd H. Unneberg
År
1963
Utgitt
Våle kommune
Sider
VI, S. 769-1538
Våle bygdebok
Undertittel
Bygdehistorie for Våle fra ca 1540 til ca 1980
Bind
3
Forfatter(e)
John Rønningen
År
1985
Utgitt
Våle kommune
Sider
392 s.
Våle før og nå
Forfatter(e)
John Borstad og Sverre Huseby
År
1983
Utgitt
J. Barstad
Sider
81 s.