Vefsn

Vefsn bygdebok
1 (særbind)
Skulestellet i Vefsn fram til 1900 : lærar-, klokkar- og prestebiografiar
Reidar Svare
1970
218
Vefsn kommune
Vefsn bygdebok
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
23/04/2018
Vefsn bygdebok
2 (særbind)
Frå gamal tid : tru og tradisjon, Folkemusikken i Vefsn
Reidar Svare, Arnt Bakke
1973
445
Vefsn kommune
Vefsn bygdebok
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
23/04/2018
Vefsn bygdebok
1
Vefsnbygdene fram til 1830. Plantelivet i Vefsnbygdene
Bjarne Svare, Ivar M Edvardsen
1974
468
Vefsn kommune
Vefsn bygdebok
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
23/04/2018
Vefsn bygdebok
2
Overgangstid : Vefsnbygdene ca. 1820-1900. Geologien i Vefsnbygdene
Kjell Jacobsen, Arne Grønlie
1975
521
Vefsn kommune
Vefsn bygdebok
BIBSYS
20/05/2018
Vefsn bygdebok
3
Fra århundreskiftet til frigjøringsvåren : Vefsnbygdene ca. 1900-1945. Arkeologien i Vefsnbygdene. Målføret i Vefsnbygdene
Kjell Jacobsen
1977
523
Vefsn kommune
Vefsn bygdebok
BIBSYS
,
20/05/2018
Vefsn bygdebok
4
Byggjeskikken i Vefsn-bygdene. Byggeskikken i Mosjøen : ca. 1860-1940
Arne Berg, Dag Nilsen
1988
181
Vefsn kommune
Vefsn bygdebok
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
,
20/05/2018
Vefsn bygdebok
3A (særbind)
Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48
Kjell Jacobsen
1990
441
Vefsn kommune
Vefsn bygdebok
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
,
Vefsn bygdebok
3C (særbind)
Gardshistorie for Grane : g.nr 65-84
Kjell Jacobsen
1996
466 s.
Vefsn bygdeboknemnd
Vefsn bygdebok
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
,
Vefsn bygdebok
3B (Særbind)
Gardshistorie for Grane : g.nr 49-64, 202, 203
Kjell Jacobsen
1995
565
Vefsn bygdeboknemnd
Vefsn bygdebok
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS
,
23/04/2018
Vefsn bygdebok
5 (særbind)
Sakregister for bind I-II-III : med henvisninger også til særbind I-II-IV
Per Smørvik
1992
27
Vefsn kommune
Vefsn bygdebok
Nasjonalbiblioteket
BIBSYS