Vefsn

Vefsn bygdebok
1 (særbind)
760
23/04/2018
Nasjonalbiblioteket
Skulestellet i Vefsn fram til 1900 : lærar-, klokkar- og prestebiografiar
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1970
218
Reidar Svare
BIBSYS
Vefsn bygdebok
Vefsn bygdebok
2 (særbind)
732
23/04/2018
Nasjonalbiblioteket
Frå gamal tid : tru og tradisjon, Folkemusikken i Vefsn
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1973
445
Reidar Svare, Arnt Bakke
BIBSYS
Vefsn bygdebok
Vefsn bygdebok
1
933
23/04/2018
Nasjonalbiblioteket
Vefsnbygdene fram til 1830. Plantelivet i Vefsnbygdene
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1974
468
Bjarne Svare, Ivar M Edvardsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
Vefsn bygdebok
2
830
20/05/2018
Overgangstid : Vefsnbygdene ca. 1820-1900. Geologien i Vefsnbygdene
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1975
521
Kjell Jacobsen, Arne Grønlie
BIBSYS
Vefsn bygdebok
Vefsn bygdebok
3
892
20/05/2018
Fra århundreskiftet til frigjøringsvåren : Vefsnbygdene ca. 1900-1945. Arkeologien i Vefsnbygdene. Målføret i Vefsnbygdene
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1977
523
Kjell Jacobsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
,
Vefsn bygdebok
4
931
20/05/2018
Nasjonalbiblioteket
Byggjeskikken i Vefsn-bygdene. Byggeskikken i Mosjøen : ca. 1860-1940
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1988
181
Arne Berg, Dag Nilsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
Vefsn bygdebok
3A (særbind)
1858
Nasjonalbiblioteket
Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1990
441
Kjell Jacobsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
,
Vefsn bygdebok
3C (særbind)
1011
Nasjonalbiblioteket
Gardshistorie for Grane : g.nr 65-84
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn bygdeboknemnd
1996
466 s.
Kjell Jacobsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
,
Vefsn bygdebok
3B (Særbind)
856
23/04/2018
Nasjonalbiblioteket
Gardshistorie for Grane : g.nr 49-64, 202, 203
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn bygdeboknemnd
1995
565
Kjell Jacobsen
BIBSYS
Vefsn bygdebok
,
Vefsn bygdebok
5 (særbind)
1117
Nasjonalbiblioteket
Sakregister for bind I-II-III : med henvisninger også til særbind I-II-IV
Har tillatelse, men mangler innholdsfortegnelse/register
Vefsn kommune
1992
27
Per Smørvik
BIBSYS
Vefsn bygdebok