Vefsn

Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Hattfjelldal : gnr. 48-67
Bind
særbind VI d
Forfatter(e)
Leif Elsvatn
År
2016
Utgitt
Vefsn bygdeboknemnd
Sider
416
Vefsn bygdebok
Undertittel
Skulestellet i Vefsn fram til 1900 : lærar-, klokkar- og prestebiografiar
Bind
1 (særbind)
Forfatter(e)
Reidar Svare
År
1970
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
218
Vefsn bygdebok
Undertittel
Frå gamal tid : tru og tradisjon, Folkemusikken i Vefsn
Bind
2 (særbind)
Forfatter(e)
Reidar Svare, Arnt Bakke
År
1973
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
445
Vefsn bygdebok
Undertittel
Vefsnbygdene fram til 1830. Plantelivet i Vefsnbygdene
Bind
1
Forfatter(e)
Bjarne Svare, Ivar M Edvardsen
År
1974
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
468
Vefsn bygdebok
Undertittel
Overgangstid : Vefsnbygdene ca. 1820-1900. Geologien i Vefsnbygdene
Bind
2
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen, Arne Grønlie
År
1975
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
521
Vefsn bygdebok
Undertittel
Fra århundreskiftet til frigjøringsvåren : Vefsnbygdene ca. 1900-1945. Arkeologien i Vefsnbygdene. Målføret i Vefsnbygdene
Bind
3
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen
År
1977
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
523
Vefsn bygdebok
Undertittel
Byggjeskikken i Vefsn-bygdene. Byggeskikken i Mosjøen : ca. 1860-1940
Bind
4
Forfatter(e)
Arne Berg, Dag Nilsen
År
1988
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
181
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Grane : g.nr 34-48
Bind
3A (særbind)
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen
År
1990
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
441
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Grane : g.nr 65-84
Bind
3C (særbind)
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen
År
1996
Utgitt
Vefsn bygdeboknemnd
Sider
466 s.
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Grane : g.nr 49-64, 202, 203
Bind
3B (Særbind)
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen
År
1995
Utgitt
Vefsn bygdeboknemnd
Sider
565