Vefsn

Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Hattfjelldal : g.nr 68-79, 83-87
Bind
6B (Særbind)
Forfatter(e)
Kjell Jacobsen, Leif Elsvatn
År
2009
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
378
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Vefsn : gnr. 84, 85, 110 - 137 : frå Kulstadsjøen til Marka og Herringen
Bind
8c
Forfatter(e)
Knut Skorpen
År
2020
Utgitt
Vefsn bygdeboknemnd
Sider
624
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Hattfjelldal : G.nr 12 - 28 og Reindriftsområdet Børgefjell
Bind
6E (særbind)
Forfatter(e)
Leif Elsvatn og Toril Bugge
År
2019
Utgitt
Vefsn bygdeboknemnd
Sider
432
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gnr. 33, 86-109 med Austerbygda, Bjørnådalen, Mo, Dolstad og Hals
Forfatter(e)
Knut Skorpen
År
2017
Utgitt
Vefsn bygdeboknemnd
Sider
719
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Hattfjelldal : gnr. 48-67
Bind
særbind VI d
Forfatter(e)
Leif Elsvatn
År
2016
Utgitt
Vefsn bygdeboknemnd
Sider
416
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Vefsn : gnr. 149-150, 186-201 med Ner-Drevja, Søfting og Skaland
Bind
7b (særbind)
Forfatter(e)
Knut Skorpen
År
2014
Sider
608
Vefsn bygdebok
Undertittel
Oversikt over Gardshistorie for Grane, Hattfjelldal og Vefsn - med kart over matrikkelgardene i kommunene
Forfatter(e)
Alf Skogmo
År
2012
Utgitt
Vefsn bygdeboknemd
Sider
1 fold bl
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Vefsn : g.nr. 1-32 med fjordbygdene, Vefsndalen og Eiterådalen
Bind
8a (særbind)
Forfatter(e)
Knut Skorpen
År
2012
Utgitt
Vefsn kommune
Sider
608
Vefsn bygdebok
Undertittel
Gardshistorie for Hattfjelldal : gnr 3-11, 29-37
Bind
6C (Særbind)
Forfatter(e)
Leif Elsvatn
År
2013
Sider
408
Vefsn bygdebok
Undertittel
Register til gardshistorie for Grane. Særbind III D. Personnamnregister - Stadnamnregister
Forfatter(e)
Per Smørvik
År
2011
Utgitt
Vefsn Bygdeboknemnd
Sider
176