Vinger

Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
1
2961
24/07/2018
Nasjonalbiblioteket
Bygdebokkomitéen
1972
579
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Vinger bygdebok
Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
2
1400
24/07/2018
Bygdebokkomitéen
1975
493 s.
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Vinger bygdebok
Vinger bygdebok : gards- og slektshistorie
3
1371
22/06/2018
Austmarka med Varaldskog
Bygdebokkomitéen
1977
693 s.
Eyvind Lillevold
BIBSYS
Vinger bygdebok
Vinger og Eidskog
1069
1965
365 s.
Eyvind Lillevold
BIBSYS