Voss

Filtrer etter: BindÅrSiderForfatter(e)
(Reset)
Ættebok for Vossestrand
Bind: 2
Forfatter(e): Åsmund Ohnstad
År: 2013
Utgitt: Voss bygdeboknemnd
Sider: 587
Historie om udvandringen fra Voss og vossingene i Amerika
Undertittel: Med beskrivelse og historie af Voss, karter og billeder
Forfatter(e): K. A. Rene
År: 1930
Utgitt: Madison, Wis.
Sider: 830 s.
Vossaboki
Undertittel: Vossavangen
Bind: 1
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1981
Utgitt: Voss bygdeboknemnd
Sider: 379
Vossaboki
Undertittel: Gardssoga, 1 : Dyrvedals, Gullfjordungs og Borstrands åttungar
Bind: 2
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1981
Utgitt: Voss bygdeboknemnd
Sider: 512 s.
Vossaboki
Undertittel: Gardssoga, 2 : Vinjar og Bøjar åttungar
Bind: 3
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1981
Utgitt: Voss bygdeboknemnd
Sider: 571 s.
Vossaboki
Undertittel: Gardssoga, 3 : Kvitlar, Bordals og Vikjar åttungar
Bind: 4
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1981
Utgitt: Voss bygdeboknemnd
Sider: 611 s.
Vossaætter
Undertittel: Glimmeætti : med greiner av Smørætti, Benkestokætti, Kruckowætti, Heibergætti, Dalætti og Miltzowætti
Bind: 1
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1928
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 193
Vossaætter
Undertittel: Lidætti : med utdrag um ættene Losna, Galtung, Rustung, Smør, Benkestok, Kruckow, Heiberg, Dal og Miltzow
Bind: 2
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1929
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 158
Vossaætter
Undertittel: Dagestadætti og Røteætti
Bind: 3
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1930
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 163
Vossaætter
Undertittel: Tvildeætti
Bind: 4
Forfatter(e): Lars Kindem
År: 1931
Utgitt: Voss sogelag
Sider: 159