Wetlesen

I.W. Prebensen og Wenche Grove
Undertittel
litt om dem og deres slegt
Forfatter(e)
Hartvig Nissen
År
1920
Utgitt
Grøndahl
Sider
115
Slegten Wetlesen (Vetlesen) i Norge
Undertittel
Slegtens led
Forfatter(e)
Thom. Vetlesen, J.L.Vetlesen
År
1927
Utgitt
Tandberg & Jensen
Sider
83 s.