Lokalhistoriker fant fiskegjerde fra vikingtiden

Dette gamle gjerdet, som står i skogstjernet Grunna på Sysle, stammer fra Vikingtiden. Foto: Bernt-Egil Tafjord

Lokalhistorikeren Olav Furumo var på fisketur sommeren 1996. Vannstanden i innsjøen Grunna var spesielt lav denne sommeren. Furumo oppdaget da noen gamle og værslitte påler som stakk opp av vannet.

Innsjøen Grunna er et lite vann nær Snarum, mellom Krøderen i Modum kommune og Tyrifjorden i Ringerike kommune.

Annonse

Fagfolk ble kontaktet og funnet viste seg å være en kattise. Det er en innretning som ble tatt i bruk i bronsealderen for å fange fisk. Fellen bestod av minst 26 kløyvde furustokker som hadde tømmerstokker på tvers mellom seg. Dette var blitt satt opp så det sperret den smaleste delen av innsjøen. Da Furumo fant denne kulturskatten var det ingen som visste hvor veldig gammelt anlegget var.

Norsk Maritimt Museum interessert

I 2014 ble det utarbeidet en kommuneplan for kulturminner i Modum. Norsk Maritimt Museum ble trukket inn og en stokk fra anlegget ble tatt ut for radiokarbondatering. Metoden som også går under benevnelsen C-14 prøve, blir benyttet for å fastsette alderen på kulturminner.

Anlegget viste seg å være helt fra vikingtiden! Riksantikvaren har i år gitt midler til videre undersøkelser og arkeologer er nå på stedet for å dokumentere funnet. De ønsker også å finne ut om sperrekonstruksjonen kan ha vært i bruk flere ganger opp gjennom historien.

«Funnet gir oss en et nytt innblikk i utmarksbruk i siste del av jernalderen i Buskerud, særlig i sørlige deler av fylket der de vanlige utmarksminnene som kullgroper og jernvinneanlegg er få, men tjern og vann er mange.» uttaler arkeolog Bernt-Inge Tafjord i Buskerud fylkeskommune.

«de som bader og fisker i disse vannene kan gjøre nye oppdagelser hvis de har øynene med seg»

Bernt-Inge Tafjord i Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkekommune skriver videre på sin nettside at denne kattisen er Norges eneste kjente fiskeanlegg fra vikingetiden.

Selv om gjerdet står under vann store deler av året kan pålene stikke opp om sommeren når vannstanden er lav. Gjerdet vært inspirasjon til utforming av broen over Øyakanalen i Vikersund .

Også funn i Danmark

I en artikkel fra 2015 forteller Bygdeposten at flere slike gjerder er funnet i Danmark. De er blitt datert til steinalderen, men der har liknende metoder vært brukt også i nyere tid.