Hvem var Lorens Berg?

Lorens Berg var en norsk lærer som ble født 18. januar 1862 i Andebu, Vestfold. Blant slektsforskere er han nok mer kjent som en av våre første mer produktive bygdebokforfattere.

Han var sønn av gårdbruker Amund Andersen Berge og Anne Kirstine Sørensdatter, som han mistet så alt for tidlig. Faren døde da Lorens var 6 år gammel og moren døde bare 2 år etter faren. Dette medførte at både Lorens og søsknene hans ble «satt bort».

Annonse

Gjeter og sjømann

Bygdebokforfatteren var innom en rekke yrker før han satte seg ned og fullførte sin første bygdebok i 1905. Han begynte sitt arbeidsliv som gjeter, før han forsøkte lykken til sjøs. Etter noen år utdannet han seg  som lærer i Asker hvor han også traff sin kommende kone Albertine Johanne Andresen, de giftet seg i 1886.

Han virket så i noen år som lærer, både på Tjøme og i sin hjembygd Kodal før han vendte seg mot Kristiania. Berg ble aldri riktig komfortabel i hovedstaden, men gledet seg derimot over muligheten til å fordype seg i lokalhistorien til Vestfold som han fant i Kristianias arkiv og bibliotek. Disse dypdykkene i lokalhistorien skulle ende i hele 8 bygdebøker over en snau 20-årsperiode.

Bygdebøker av Lorens Berg

  • Andebu : en Vestfold-bygds historie i 1600-aarene  (1905)
  • Brunlanes : en bygdebok (1911)
  • Hedrum : en bygdebok (1913)
  • Tjølling : en bygdebok (1915)
  • Sandeherred : en bygdebok (1918)
  • Tjømø : en bygdebok (1920)
  • Nøtterø : en bygdebok (1922)
  • Stokke : en bygdebok (1928)

Her kan du se Slekt1s oversikt over Lorens Bergs bygdebøker

Venn illustrerte bygdebøkene

En god venn av Lorens Berg, billedkunstneren Hans Holmen, illustrerte bygdebøkene. Holmen laget også en statue av Lorens som ble avduket på Prestbøen i Andebu 29 år etter at den produktive bygdebokforfatteren døde, 14. september 1924.

Like etter sin død ble han utnevnt til det første æresmedlem i Vestfold Historielag. Lorens Berg ligger i dag gravlagt i Kodal i Vestfold, fylket han dokumenterte så omfangsrikt med sine bygdebøker.

Fra Lorens Bergs begravelse i Kodal
Fra Lorens Bergs begravelse i Kodal

Kilder:

https://no.wikipedia.org/wiki/Lorens_Berg
https://snl.no/Lorens_Berg