Mortensens Sedler

I fjor mottok Esbjerg Byhistoriske Arkiv i Danmark en stor samling med notater fra nylig avdødde skolebibliotekar Ingolf Mortensen (1912-2014). Notatene består av lister over personer som har bodd primært i Skast herred og tilhørende områder. 

En gruppe frivillige arbeider nå med å digitalisere denne samlingen inn i en søkbar database. Over 1000 sedler er allerede digitalisert og gir anledning til søk på år, etternavn, for- og mellomnavn, sted, m.m.

Informasjonen man kan finne i samlingen, som har fått det passende navnet Mortensens Sedler, er blant annet hentet fra kilder som kirkebøker, tingbøker, folketellinger, festebrev, osv. Har du slekt som bodde i Skast herred (også stavet Skads herred) på 1600-, 1700- og/eller 1800-tallet kan det være at du finner dem her.

Søk i Mortensens Sedler