Mye nytt materiale i Danmark

 

Rigsarkivet i Danmark har til nå publisert over 1,3 mill. nye bildefiler med skannede historiske kilder.

Det mest interessante for slektsforskere er nok kirkebøkene, folketellinger, eiendomshistorie, skifteprotokoller og legdsruller. I januar i år ble det publisert ca 27.000 nye filer med legdsruller i tillegg til de som allerede var skannet inn.

Eiendomshistorien inneholder skjøte- og panteprotokoller med ordlyd av tinglyste dokument og tilhørende registre. Her kan du selv lage en liste over de skiftende eierne, se kjøpe- og salgspriser for eiendommene og se hvilke lån som ble tatt opp. I januar kom også 900.000 nye bildefiler av skjøte- og panteprotokoller fra de fynske rettskretsene på nett.

I tillegg finnes det skipstegninger fra Orlogverftets arkiv, en samling  fra perioden 1630-1890.   Det er et spennede indblikk i den danske flåtes skip, skipsinventar og -ornamentering, teknisk materiell og bygninger.

Annonse

Under eneveldet var Geheimekonseillet kongens øverste rådgivende organ, de viktigste statsanliggende ble referert og forhandlet av 5-6 medlemmer i kongens nærværelse. Dokumentene er fra perioden 1670-1770  under kongene Christian V, Frederik IV, Christian VI, Frederik V og Christian VII.

Alt innskannet materiale i Rigsarkivets samlinger kan finnes via arkivdatabasen Daisy. Det er et system som ikke trenger Java software.

Logg inn og søk i de innskannede dokumentene via Daisy