Nå kan du jakte på stolper i Middelalderparken!

PRESSEMELDING FRA KULTURBYEN OSLO

Byråd Omar Samy Gamal og Nils Bergan fra stolpejakten foran Oslo ladegård. Foto: Jørgen Rist Holmen, Kulturetaten.

Denne uken ble det satt opp 18 poster i det kulturhistoriske området i samarbeid med stolpejakten. Dette er et lavterskel tilbud for både store og små i de sentrumsnære bydelene. Her får man både frisk luft og muligheten til å bli kjent med Middelalderparken på en ny måte. Når du registrer stolpene får du opp historien tilknyttet plassen stolpen er plassert på.

--Annonse--

– Det er veldig fint å se at dette tilbudet er kommet opp og jeg vil rette en stor takk til ildsjelene i stolpejakten. Det de gjør betyr mye for byen vår. Spesielt nå rett før påske hvor vi vet at behovet for aktiviteter kommer til å være stort. Jeg håper folk i alle aldre får glede av å oppleve Middelalderbyen og jakte stolper samtidig. Ta turen ut i ferien, hold avstand og hold ut! sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Middelalderparken er et nasjonalt kulturminne, og det har vært viktig å kunne gjennomføre dette samtidig som kulturminneloven blir ivaretatt. Det er derfor funnet provisoriske løsninger på stolpene, slik at de enkelt kan fjernes og demonteres uten å ha påført noen skader i området.

– Nå når det meste er stengt må vi ta uteområdene i byen i bruk. Vi håper at dette kan være en morsom aktivitet for hele familien – hvor man samtidig blir kjent med et historisk område i byen sin, sier Kim Hedemann Brenn, seksjonsleder i Kulturetaten.

Stolpejakten i Middelalderparken. Foto: Jørgen Rist Holmen, Kulturetaten. 

Stolpejakten er et gratis tilbud, og man kan registrere jakten sin både manuelt, digitalt eller ved å laste ned en mobilapp som kan scanne QR-koden plassert på postene. Les mer om hvordan det fungerer her.

Stolpejakten er ansvarlig for driften av tilbudet med tilhørende applikasjon, Kulturetaten har stilt Middelalderparken til disposisjon. Stolpene ble aktivert lørdag 27. mars.

Om Middelalderparken

Middelalderparken ligger i Bydel Gamle Oslo og er det største rekreasjonsområdet i Gamlebyen. Her lå middelalderens Oslo, og flere ruiner fra perioden er bevart. Parken ligger sør for Bispegata og øst for Sørenggata, ned mot havna. Den ble anlagt i 1999 og åpnet i 2000.

Området mellom Gamlebyen og sjølinja gjennomgår store bymessige endringer, gjennom utbygging av Bjørvikaområdet og bygging av Follobanen.

Kulturetatens oppdrag er å skape et sammenhengende kulturarvsted i restene etter Oslos middelalderby, både gjennom formidling av stedets historie og med etablering av kulturarenaer og møteplasser innenfor området. Etaten har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kulturminnearealer, kulturminner, middelalderruiner og flere bygninger i området.