Nylig ferdigstilte Slekt1 transkriberingen av Oppland i Bilboka 1925 og Norges bilbok 1935. Du kan derfor nå raskt finne ut om du har slektninger på østlandet som var blant Norges første bileiere.

Fra før er områdene Oslo by / Kristiania, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland gjort søkbare for 1922, 1925 og 1935.

Antallet bileiere mer en doblet seg i disse områdene over tiårsperioden fra 1925 til 1935.

Illustrasjonen over viser den folkekjære Kronprins Olav. Her er han fotografert i juli 1927 av den kjente fotografen Anders Beer Wilse.

Kronprins Olav står sammen med sin 1924-modell Fiat, som han hadde fått 3 år tidligere i 21-års gave.

Bilen hadde registreringsnummer A3 og et kjapt søk i Norges bilboka fra 1935 viser at Kronprins Olavs far da hadde overtatt registreringsnummer A3, da med en bil av typen Minerva.

Kronprins Olav er i Norges bilbok 1935 registrert med en Lincoln 1927-modell, med registreringsnummer C1.

Her kan du søke i hele bilboka fra 1922

Bilbøkene fra 1925 og 1935 er som nevnt delvis transkribert og stadig nye fylker tilføres utover våren.

Vi er også i gang med å transkribere register over bileiere og motorsykkeleiere i 1916.