Nylig ferdigstilte Slekt1 transkriberingen av Oppland i Bilboka 1925 og Norges bilbok 1935. Du kan derfor nå raskt finne ut om du har slektninger på østlandet som var blant Norges første bileiere.

--Annonse--

Fra før er områdene Oslo by / Kristiania, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland gjort søkbare for 1922, 1925 og 1935.

Antallet bileiere mer en doblet seg i disse områdene over tiårsperioden fra 1925 til 1935.

Illustrasjonen over viser den folkekjære Kronprins Olav. Her er han fotografert i juli 1927 av den kjente fotografen Anders Beer Wilse.

Kronprins Olav står sammen med sin 1924-modell Fiat, som han hadde fått 3 år tidligere i 21-års gave.

Bilen hadde registreringsnummer A3 og et kjapt søk i Norges bilboka fra 1935 viser at Kronprins Olavs far da hadde overtatt registreringsnummer A3, da med en bil av typen Minerva.

Kronprins Olav er i Norges bilbok 1935 registrert med en Lincoln 1927-modell, med registreringsnummer C1.

Her kan du søke i hele bilboka fra 1922

Bilbøkene fra 1925 og 1935 er som nevnt delvis transkribert og stadig nye fylker tilføres utover våren.

Vi er også i gang med å transkribere register over bileiere og motorsykkeleiere i 1916.