Navngir danske nazister

Du husker kanskje diskusjonen som gikk i Norge i 2014, da Vega forlag bestemte seg for å utgi «Liste nr. 1». Boken inneholder 16 069 navn på nordmenn som var mistenkt for å være nazi-sympatisører. Nå har en lignende liste over danske nazister blitt publisert, fritt tilgjengelig på nett.

Diskusjonen i Norge stilte spørsmålstegn ved det etiske ved å publisere navn på mistenkte nazi-sympatisører der en rekke av navnene aldri var dømt. På den måte mente kritikerne at en rekke nordmenn, som ikke lenger kunne forsvare seg, ble for all ettertid uthengt som nazi-sympatisør uten dom.

Den danske listen, viser til medlemmer av Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti (DNSAP) og inneholder totalt 22 795 navn. Også i Danmark er det ulike tanker om publiseringen som nå foretas av Danske Slægtsforskere og Slægtsforskernes Bibliotek. Her stilles det ikke samme spørsmål om de navngitte var nazister, men i hvor stor grad individene var aktive eller passive deltagere på den tyske siden under andre verdenskrig. 

Listene skulle gi svar på hvem som hadde tatt parti med tyskerne

Begge listene er utarbeidet for å skaffe seg oversikt over hvem som var på hvilken side av krigen og hvem som eventuelt skulle straffeforfølges. 

Den norske «Liste nr. 1» er et resultat av avhør av rundt 50 000 nordmenn som flyktet til Sverige i perioden 1940-1945. Alle ble forhørt på Kjesäter mottakssentral utenfor Stockholm.

Den danske listen DNSAP Medlemskartotek i uddrag (Bovrup-kartoteket) ble utarbeidet i 1946 av danske motstandsbevegelse og resulterte i sin tid i to bøker. 

Skal gi ytterligere informasjon om medlemmene

Danske Slægtsforskere og Slægtsforskernes Bibliotek står bak nettpubliseringen av listen over danske nazi-sympatisører. Med utgangspunkt i alle medlemmene av DNSAP på listene som var født før 1908 har de nå publisert 5 268 av de 22 795 som listen totalt inneholder. 

Planen er å etterhvert tilføre navnene både fødselsdato og dødsdato. 

Fritt tilgjengelig

Mens du enten må kjøpe eller låne boken «Liste nr. 1» over nordmenn mistenkt for å ta parti med tyskerne under andre verdenskrig, kan du helt fritt laste ned og søke i de danske listene. De finner du som søkbare PDF på nettsidene til DIS-Danmark.


Kilder:

https://www.vg.no/rampelys/bok/i/e37Ag/navngir-tusenvis-av-landssvik-mistenkte

https://www.slaegtogdata.dk/aktuelt/nyheder-1/kartoteket-over-medlemmer-af-det-danske-nazist-parti-goeres-nu-for-foerste-gang-almindeligt-tilgaengeligt

https://www.nrk.no/kultur/offentliggjor-landssvikerlister-1.11602455