Nes bygdebok bind 2 del 3, gårdsnavn h-n

 

 H  
 Hageberg/Hovestua  335
 Hageberg  776
 Hagebo  552
 Hagebo  596
 Hageli  552
 Hannestad nedre  529
 Hannestad øvre  534
 Harpestua    56
 Hasle  487
 Hasselbakken    63
 Hasselbakken  223
 Haugen    58
 Haugli  763
 Haugom  742
 Hegtun  605
 Heiberg  467
 Heibergsmyra  484
 Heiderø  547
 Heimly  852
 Heimstad  596
 Heimtun/Skoletomta 1       571
 Heimtun  548
 Heimtun  412
 Hella  548
 Hellerud  650
 Helsetøgarden  619
 Helstad  488
 Herberg  198
 Hilstad nedre-eie  424
 Hilstad nedre  415
 Hilstad øvre  429
 Hilstad-eie  442
 Hjelthjelt  573
 Hjelthjelt-eie  585
 Hjemli  596
 Hoberg  250
 Hoel    21
 Hoels-eie    55
 Hoelsmoen    64
 Hole  547
 Holen  751
 Holland (Haaland)  545
 Holmen II  487
 Holmen  486
 Holmen  125
 Holter  409
 Hovda  379
 Hovde  693
 Hovde  336
 Hove  317
 Hove-eie  322
 Hovelsrud  681
 Hovelsrudstua  690
 Hovelsrudøgarden  691
 Hovestua/Hageberg  335
 Hovihagen  309
 Hovtun  413
 Hulleberg nedre  300
 Hulleberg øvre  302
 Hulleberg  293
 Hulleberg-eie/Hullebergstua         303
 Huse nedre/vestre  457
 Huse vestre  472
 Huse østre  480
 Huse øvre/østre  473
 Huse  455
 Huseby  485
 Huse-eie/Husestua  457
 Husehagen  473
 Hvalstad  275
 Høgda    62
 Høgda  721
 Høgset  751
 Høgseth  412
 Høgtun  808
 Hørningen  413
 Håbo  488
 Håvang  409
   
 I  
 Ihle  631
 Ihlestua/Ile-eie  638
 Ihletangen/Myhrum  639
 Ilseng  653
 Ingeborgstua  347
 Intno/Nyseth  273
   
 J  
 Jarlsberg  195
 Jarlsberg  198
 Jemtland  599
 Jephaugen    58
 Jevnaker  597
 Jevne  591
 Jevnli vestre  808
 Jevnli  787
 Jevnlibakken  788
 Jonsgård II  793
 Jonsgård  788
   
 K  
 Kalveløkken vestre  528
 Karlstad  589
 Kaulum lille  249
 Kaulum vestre  255
 Kaulum vestre  261
 Kaulum østre  229
 Kaulum østre  233
 Kaulum/Kavlum  227
 Kaulum-eie østre  240
 Kaulumsbakken  243
 Kaulumsmoen  248
 Kaulumsmyra/Sellanrå  248
 Kilde  862
 Kirkeby  569
 Kirkegardstillegg  570
 Kirkeihle  640
 Kirkenær  617
 Kirkvang/Stavsjø handel  618
 Kjendseth  568
 Kjenli nordre  812
 Kjenli søndre  821
 Kjenli søndre  815
 Kjenli  646
 Kjenli  809
 Kjonerud  779
 Kjonerudstua  785
 Kjonerudstua  794
 Kjølset  443
 Klippen  618
 Kløfta    61
 Knausen  654
 Knausen  486
 Kokshus  205
 Kokshus-eie  217
 Kokshushagen  218
 Kolden  159
 Konningrud  795
 Kornfrit øvre og nedre  514
 Kristianslunden  786
 Kvilheim    77
   
 L  
 Li søndre  823
 Lian  820
 Liengen  836
 Lillebakk  612
 Lillebo  572
 Lillehagen  554
 Lillehagen  668
 Lille-Kjenli  814
 Lilleløkken  428
 Linde  616
 Lindheim  411
 Listua  835
 Lundberg  163
 Lundbo  808
 Lunde  165
 Lunden  786
 Lunde-Øgarden/Lundstua  163
 Lundgård  313
 Lunna  794
 Ly    99
 Lybæk  776
 Lykset  600
 Lykset  615
 Lykstad  614
 Lyshaug  411
 Lyvold  777
 Løvstad  726
 Løvås  654
   
 M  
 Mailund  851
 Mandal  336
 Markeng    97
 Mesundt  501
 Midtimot  369
 Midtlund  413
 Midttun  414
 Midtskau  447
 Misundt  158
 Mjøsgløtt  254
 Mjøsgløtt  414
 Moen/Søkne  192
 Monsbakken  742
 Myhrum/Ihletangen  639
 Myrbakken  487
 Myrstøkket  803
 Myrvold  141
   
 N  
 Nedre Hove II  330
 Nedre Hove  319
 Nerli  410
 Nervang  413
 Nes frørenseri  407
 Nes gamle meieri  164
 Nes transportsentral  551
 Nordberg/Bergstua nedre  370
 Nordby  486
 Nord-Huse  463
 Nordland  820
 Nordlien  482
 Nordly  141
 Nordstad  653
 Nordstu  597
 Nybakken  166
 Nybo  451
 Nyborg  308
 Nyborg  413
 Nygård  350
 Nyheim  547
 Nyhus/Moen  288
 Nylendet/Stavheim  605
 Nylendet  613
 Nymoen  275
 Nyseth/Intno  273
 Nytun  820