Norske foredragsholdere på Rootstech 2019

Rootstech 2019
Rootstech 2019. Foto: Rune Nedrud

Verdens største konferanse for slektsforskere hadde i fjor 28 000 deltagere fra hele verden. I år bidrar to norske slektsforskere med innhold til den svært populære konferansen.

-Jeg kjenner ikke til at nordmenn tidligere har holdt foredrag der, sier Rune Nedrud til Slekt1. Rune Nedrud holdt sitt foredrag da Rootstech i Utah, tidligere i år. Til høsten skal Liv Marit Haakenstad på scenen i London.

Annonse

Verdens største konferanse

Konferansen ble første gang avholdt i 2011, med 3000 deltagere. Stedet den gang var Brigham Young University i Provo, Utah. Siden da har konferansen vokst seg til å bli verdens største samlingspunkt for slektsforskere fra hele verden.

FamilyTreeDNA sin stand under Rootstech 2019 i Utah
Rootstech 2019 i Salt Lake, Utah. Foto: Rune Nedrud

For første gang i Rootstech historie blir konferansen i år avholdt på to forskjellige steder. Tidligere i år ble den, tradisjonen tro, avholdt i Salt Lake, Utah. Konferansen gikk over en firedagers periode, fra 26. februar til 2. mars, og over 23 000 besøkende tok turen innom.

På scenen i Salt Lake sto blant annet Rune Nedrud som tok tilhørerne med på en reise gjennom norske slektskilder. 212 interesserte tilhørere var tilstede i salen under foredraget.

Rune Nedrud er mangeårig leder av Norsk Slektshistorisk Forening og har de senere år stått bak utgivelsen av en rekke slektshistoriske tekster.

Foruten et overblikk over kirkebøker og folketellinger, fokuserte Nedrud på noe mer kanskje ukjente kilder for mange av de fremmøtte.

Rune Nedrud på scenen i Rootstech 2019, Utah. Foto: Liv Marit Haakenstad

Pantebøker, mønstringsprotokoller og forbryterportretter var noen av kildene Nedrud tok for seg i sitt foredrag. I tillegg viste Nedrud til www.seeiendom.no som en inngang, til å finne ut mer om hvor slektsgården lå og ikke minst hvor stor den er i dag.

Mye interesse rundt nordisk slektsforskning. Her fra standen til Norwegian-American Fellesraad, som organiserer alle norsk-amerikanske bygdelag, bemannet av bibliotekarer fra FamilySearch-biblioteket i Salt Lake City. Foto: Rune Nedrud

Del to av årets Rootstech

London får besøk av konferansen 23. til 26. oktober og billetter til konferansen ligger tilgjengelig på nett. På London-konferansen vil Liv Marit Haakenstad være å finne blant foredragsholderne.

Liv Marit Haakenstad er utdannet lærer, men har i de senere år jobbet som slektsforsker, forfatter og foredragsholder. Siden 2001 har hun skrevet flere av de største lærebøkene for slektsforskere, blant disse finner vi:

Annonse
Liv Marit Haakenstad er en av foredragsholderne på Rootstech 2019. Foto: Privat

Haakenstad skal holde foredrag om utvandringen fra Norge. Her vil hun se nærmere på hvordan man kan skaffe seg et solid fundament i egen forskning, før man bruker dette som utgangspunkt i jakten på flere slektninger og slektshistorier.

Videre vil Haakenstad blant annet ta for seg Digitalarkivet, gotisk håndskrift og norske navnetradisjoner.

Andre foredragsholdere i London

Totalt er det 12 spesielt utvalgte foredragsholdere i London, hvorav flere er godt kjent i miljøet fra før. I tillegg til Liv Marit Haakenstad, vil deltagere på Rootstech 2019 i London kunne få med seg følgende utvalgte foredrag:

 • Germans in Britain and Ireland, 1914-1920: Who were they, and why there? – Colin Chapman
 • English Country Bumpkins! Tracing Rural Ancestors. – Else Churchill
 • Scottish Genealogy: Beyond the basics – Myko Clelland
 • The Digital Revolution in Irish Genealogy – Brian Donovan
 • Prepare for a Cemetery Search, Photo and Index Trip – Daniel Horowitz
 • Online Family Reunions – using Social Media to locate cousins to share and preserve Family History. – David Allen Lambert
 • How to Tell the Ten Best Stories of Your Life – Alison Taylor
 • Hatched, Matched & Despatched outside the Church of England – Alec Tritton
 • Sources and Structures for succesful genealogical research in Germany – Dirk Weissleder
 • General Introduction to DNA testing for Family History – Ugo Perego
 • Examining your DNA matches with DNA Painter – Jonny Perl

Utover disse vil det være en rekke mindre foredrag å få med seg på konferansen.

Flere foredrag tilgjengelig på nett

Rundt 100 000 følger konferansen via nett. Dersom man ønsker det kan man følge LiveStream fra konferansen, eller man kan se enkelte forerdrag i opptak når man måtte ønske.

Et kjapt søk på «Rootstech 2019» på YouTube, gir tilgang til både opptak av LiveStream fra årets konferanse i Salt Lake City, Utah. Litt lengre ned på trefflisten finner man også opptak av utvalgte foredrag. Det ble ikke tatt opptak av.

På Rootstechs egne nettsider finnes et eget video-arkiv med opptak av tidligere foredrag, fra de siste 5 år med Rootstech-konferanser. Her er det mange timer med mange spennende temaer.


RETTELSE: Til Slekt1 har Laila Normann Christiansen opplyst om at Torill Johnsen holdt foredrag på Rootstech i 2012. Finn Karlsen har også holdt flere foredrag på Rootstech. I 2014, 2016 og 2017 var han å finne på scenen i Rootstech.