Ny bygdebok for Nøtterøy

Bygdebok for Nøtterøy er nå inne i sin avslutningsfase. Første bind, som vil foreligge til høsten, tar for seg perioden 1914 – 1940, mens andre bind, som skal komme ut neste høst, går fram mot årtusenskiftet. Forfatteren av de 2 bind er Egil Christophersen som sier følgende til Slekt1 om den nye bygdeboka.

«Med sin vakre skjærgård og varme klima, vil nok mange forbinde Nøtterøy med sol og sommer, båtliv og bading. Men idyllen skjuler en dramatisk og spennende historie fra den gang båten var en farlig arbeidsplass og det var forbundet med mye dramatikk, ofte med livet som innsats, å ferdes på De sju hav eller i farvannene i Antarktis. I første bind beveger fremstillingen seg derfor i høy grad utenfor kommunegrensene.

Sjøfart og hvalfangst er altså to bærebjelker i boken, også fordi de to næringene i så sterk grad preget livet på Nøtterøy. De utgjorde kommunens ”hjørnesteinsbedrifter” som både sysselsettingen og kommuneøkonomien var helt avhengig av. Medaljens bakside var at kommunen dermed også ble svært sårbar når det oppstod kriser i skipsfarten og hvalfangsten. Resultatet ble sosial uro og sterke politiske motsetninger og konfrontasjoner.

Det legges også stor vekt på hvordan foreningslivet utviklet seg i mellomkrigstiden. Et annet tema er de motsetningene som oppstod mellom

Annonse

allmennhetens økende behov for tilgang til Nøtterøy vakre skjærgård og strandlinje, og de private grunneieres vern om sine eiendommer.

I likhet med første bind begynner også andre bind med hvordan krigen rammet Nøtterøys skip og sjøfolk. I tillegg blir det lagt vekt på å forklare hvordan okkupasjonen artet seg. I dette bindet står også avviklingen av hvalfangsten, og skipsfartens reduserte betydning, sentralt. Det samme gjelder de store prosjektene som kommunen realiserte i løpet av 1960-og 1970-tallet for å løfte innbyggernes velferd. Vi ser også at foreningslivet forandrer seg og at idretten får en stadig mer sentral rolle, ofte til fortrengsel for andre interesser.»

Fra før finnes følgende bygdebøker over Nøtterøy:

  • Nøtterø (1922) av Lorens Berg 
  • Nøtterøy : gårds- og slektshistorie (1971) i 2 bind av Sigurd H. Unneberg
  • Nøtterøy 1800-årene (1986) av Helge Paulsen
  • Nøtterøy inn i 1900-årene (2003) av Helge Paulsen

Se flere bygdebøker fra Vestfold