Ny bygdebok fra Borgos

Tirsdag 16. juni ble bygdebok for Andøy bind 5 lansert. Dette er Johan I. Borgos sin fjerde bok om gårds- og slektshistorien på Andøy. Denne gangen er det gårdsnumrene 36-39 og 60-62 som blir omtalt i bokform. Dagfinn Dybwik har fungert som billedredaktør, mens Idar Nilssen har stått for produksjonen av gårdskartene.

Lanseringen av bind 5 i bygdebokserien til Andøy vakte større interesse enn noen gang tidligere. I følge dagens utgave av Andøyposten ble samfunnshuset på Bleik fylt av over 100 mennesker hvorav flesteparten ønsket seg en signert utgave.

Mange lovord ble høstet for boka som tar for seg slektshistorien for Stave, Høyvika, Otervika, Bleik, Fiskenes, Skarstein og Haugnes. Sistnevnte bygd måtte vike for utviklingen av Andøya flystasjon og er med det en av flere fra Andøy som ikke lenger eksisterer.

Totalt har det blitt trykket opp 1500 eksemplarer av bygdeboka.

Flere bygdebøker fra Nordland

Bygdebøker skrevet av Johan I. Borgos:

Gård og slekt i Øksnes bind 1 (1990)

Gård og slekt i Øksnes bind 2 (1992)

Gård og slekt i Øksnes bind 3 (1997)

Gård og slekt i Øksnes bind 4 (1999)

Sortland bygdebok : gård og slekt bind 1 (2001)

Andøy bygdebok bind 2 (2003)

Andøy bygdebok bind 3 (2004)

Sortland bygdebok : gård og slekt bind 2 (2005)

Sortland bygdebok : gård og slekt bind 3 (2007)

Andøy bygdebok bind 4 (2008)

Andøy bygdebok bind 5 (2009)