Ny bygdebok fra Sørum

Sørum planlegger bind fem i serien bosettings- og næringshistorie. Boken, som er planlagt utgitt i 2012, vil bli på 8-900 sider. Det er foreløpig ikke klart om det vil bli utgitt som ett eller to bind.

Det planlagte bindet vil omhandle Frogner, melder Romerikes Blad.

Se flere bygdebøker fra Sørum.

Se flere bygdebøker fra Akershus.