Ny bygdebok i Bardu

Denne uken ble et nytt bygdebokverk fra Bardu i Troms lagt ut for salg. Tobindsverket tar for seg alle gårdsnummer og bruksnummer i Bardu frem til 2013.

Samlet utgjør de to bøkene over 1400 sider med lokalhistorie, kart og biler. 

Bøkene ble korrekturlest av kommunens innbyggere på biblioteket

Selv om bøkene blir lansert i disse dager var de ferdigskrevet allerede for et snaut år siden. For å sikre seg mot feil, som ville kunne stå for «evig tid» ble det i januar 2018 invitert til korrekturlesing på Bardu bibliotek. 

Hele fem dager ble avsatt til korrekturlesning på biblioteket. Alle som har slekt omtalt i de to nye bygdebøkene fikk dermed anledning til å komme og lese det som var skrevet, og komme med innspill og korrektur av teksten før trykk og lansering. 

Kostet over 7 millioner

Første bevilgning til skriving av Bardu bygdebok ble gitt i 2008, summen var på 3,5 millioner kroner. Fire år senere kom den første tilleggsbevilgningen på 2,3 millioner. Tredje bevilgning kom for et år siden og var på 2,1 millioner. 

Kommunen forventer at bygdeboksalget skal gi en inntekt på mellom 1,8 og 2,2 millioner kroner. Det er derfor ikke en økonomisk gevinst å hente, men dokumentasjonen bygdebøkene gir kan heller sies å gi en kulturhistorisk gevinst. 

Ikke første bygdebokverk fra Bardu

Fra før finnes det to bygdebokutgivelser fra Bardu, bind 1 utgitt i 1950 og bind 2 i 1960. I tillegg finnes det en revidert utgave fra 1990. De to opprinnelige bygdebøkene ble skrevet av Eystein Eggen og utgitt av en egen bygdeboknemnd i Bardu.

Se Slekt1 sin oppføring av bygdebøker fra Bardu (De nye bygdebøkene er ikke lagt inn i skrivende stund)

Bardu og indre Troms opplevde massiv innvandring av «søringer» på 1700-tallet

Bardu er kjent som fattigmanns Amerika etter at området var gjenstand for en større innvandring av folk fra Gudbrandsdalen og Østerdalen. Det er estimert at i underkant av 20 000 mennesker reiste nordover i løpet av 1700-tallet. Så stor var innvandringen at språket i indre Troms i dag er å anse som en innsjø av sørnorsk dialekt, midt i det nord norske vokabulær. 


Kilder:

https://www.bardu.kommune.no/bygdeboekene-er-klare-for-salg.6167198-1198.html

https://www.bardu.kommune.no/forhaandsbestilling-salg-av-ny-bardu-bygdebok-gaards-og-slektshistorie.6130252-403368.html

https://www.nrk.no/viten/xl/fattigmanns-amerika-1.14058111

https://no.wikipedia.org/wiki/Innvandringen_til_Indre_Troms

https://nye-troms.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=7133