Ny digital versjon av Sømna bygdebok lansert

Sømna kommune i Nordland fikk på 1980- og 1990-tallet skrevet fire bind med gårds- og slektshistorie, nå har kommunen fått materialet samlet i en PDF som nylig ble publisert på kommunens nettsider.

Kommunen har samtidig fått laget en PDF over skifter i kommunen.

Annonse

Sømna gård og slekt, som bygdeboka heter, har allerede blitt digitalisert av Nasjonalbiblioteket. De fire bindene har derfor eksistert som nettressurser en stund før dette arbeidet ble ferdigstilt.

Kommunens PDF er likevel et nyttig tilskudd, da det vil være langt lettere å søke etter Sømna-slekt i en enkelt PDF enn fire forskjellige bøker.

For engelskspråklige har kommunen lagt til rette med en egen guide-PDF til innholdet i bygdebøkene.

Her finner du informasjon om bygdebøker fra Sømna, samt de nylig utlagte PDFer.

Her finner du Slekt1s oversikt over bygdebøker fra Sømna