Nils Kristian Raabe har i år gitt ut slektsboken «Tønsbergslektene Bull, Foyn og Bruun». I boken tar han også for seg slektene Straten/Carstensen, Bruusgaard og Matheson. Slekt1 har tatt en nærmere titt på boken som vi også selger i kommisjon for forfatteren.

Det er ingen tilfeldighet at Nils Kristian Raabe har valgt å skrive om nettopp disse slektene fra Tønsberg. Selv om han selv ikke stammer fra disse slektene, gjør hans kone nettopp det.

Toneangivende slekter

Raabe har skrevet en enorm slektsbok, men så har han også fokusert på tre enorme slekter.

Alle tre slektene har vært toneangivende for Tønsberg gjennom flere hundre år. Det legger selvfølgelig ingen demper på boka at individer i disse tre slektene har giftet seg inn i andre store Tønsberg-slekter som Hvistendahl, Stoltenberg, Christiansen, Walløe, Seeberg og Wullf.

Tønsbergslektene Bull, Foyn og Bruun er langt mer enn bare en oppramsing av navn. Foto: Slekt1

I boken følger forfatteren familienes deltagelse i utviklingen av norsk sjøfart og ishavsnæring, gjennom 250 år. Kildene som ligger til grunn er en blanding av tradisjonelle slektshistoriske kilder og personlige intervjuer.

Svend Foyn har fått flere sider i boka

Den berømte hvalkongen Svend Foyn som levde fra 1809-1894 er selvfølgelig også med i boka. Svend Foyn var sin tids Røkke og sørget for enorme skatteinntekter til Tønsberg kommune. Da han ble fundamentalt uenig med kommunen, flyttet han til Nøtterøy og tok dermed med seg store deler av Tønsberg kommunes skatteinntekter.

Svend Foyn revolusjonerte hvalfangsten ved å bruke kanonspyd med eksplosiver, som lettere tok livet av hvalen. Hans liv har som fortjent fått noen siders oppmerksomhet i boka.

Bokas oppbygging

Forsiden av "Tønsbergslektene Bull, Foyn og Bruun"

Tønsbergslektene er på intet mindre enn 560 sider, rikt illustrert. Innholdsmessig starter boka med en liten innføring i skipstyper, valutaenheter, nanveskikker og gamle enheter for last, vekt og lengde. Deretter fokuserer den i over 500 sider på slektene Bull, Foyn, Bruun, thor Straten/Carstensen, Matheson (med slekten Bødtker) og Bruusgaard.

Til slutt har Raabe lagt til et kapittel om en mor-datter slektslinje som strekker seg over 400 år.

Her finner du «Tønsbergslektene Bull, Foyn og Bruun» i Slekt1s nettbutikk

Har også skrevet slektsbok om familien Raabe

Forsiden av "Den norske slektsgren av familien Raabe"

En slektsbok om sin egen slekt har Nils Kristian Raabe allerede skrevet, sammen med Olaf Raabe. Gjennom «Den norske slektsgren av familien Raabe» følger vi lege-slekten Raabe gjennom flere generasjoner.

Her finner du «Den norske slektsgren av familien Raabe»

Om forfatteren: Nils Kristian Raabe er født i Oslo i 1946 og er pensjonert overlege fra Radoumhospitalet.