En ny tjeneste for slektsforskere ser i disse dager dagens lys. Det er tre svensker som står bak det som er en ny spennende måte å levendegjøre din slektsforskning på. Alt de trenger en din GEDCOM-fil.

Annonse

Tjenesten har fått navnet Trackuback og knytter din slektsforskning sammen med historiske kart, arkeolgiske data, demografier og mye mer. Ved hjelp av det du allerede har lagt inn i ditt slektstre vil Trackuback hjelpe deg til å visualisere din forskning.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Slik ser Trackuback ut i dag. Foto: Trackuback

Dessutom hjälper vårt verktyg användaren att visualisera den forskning som de redan har samlat på sig i sin GEDCOM.

Hjalmar Granberg, Per Filipsson, Mårten Swärd til Slekt1

Mange slektsforskere har knyttet slektsforskningen sin opp mot historiske hendelser for å berike de data man sitter på etter å ha lett i kirkebøker og folketellinger. Slike hendelser kan være med på å gi en bedre forståelse for det livet en slekt levde.

Det er nettopp dette som er ideen til folkene bak Trackuback. Tjenesten skal kunne gi deg svar på hvordan landskapet så ut da dine forfedre bodde der de bodde? Hvem var konge? Hva var den forventede levetiden? Hvor store områder flyttet man over gjennom sin tid på jorden? Finnes det grener i ens slektstre hvor livslengden avviker fra andre og hva kan det komme av? Hva pratet dine forfedre om og hvordan var egentlig været den dagen dine forfedre giftet seg?

Tre svensker står bak

For ett år siden møttes to av grunnleggerne av Trackuback til lunsj på en kafé i Norrköping. Der diskuterte de hvordan man kunne visualisere sin slektsforskning på en enkel og oversiktlig måte.

Annonse

Dette møtet ga de to såpass mye inspirasjon at de satte i gang med å utvikle et verktøy for nettopp å visualisere sin slektsforskning. Etter noe tids jobbing på fritiden med sitt nye prosjekt kom de i kontakt med det som skulle bli Trackubacks tredje grunnlegger. Han jobbet med «heatmaps» i gamle kart og bodde tilfeldigvis ganske nærme de to andre.

Sammen søkte de om midler fra Vinnova for innovative nye bedrifter og fikk napp.

Slik kan det se ut når du laster inn din GEDCOM-fil til Trackuback. Foto: Trackuback

Lanseres i tredje kavartal 2020?

For tiden er tjenesten under testing og 200 personer har fått slippe til for å gi sine tilbakemeldinger, samt gi utviklerne muligheten til å se hva som fungerer og ikke fungerer med løsningen i drift. Planen er å slippe til flere brukere når de ser at løsningen er moden for det.

Selve lanseringsdatoen er enda ikke satt, men utviklerne ser for seg tredje kvartal i år.

Ikke bare til nytte for svenske slektsforskere

Selv om grunnleggerne er svenske, vil Trackuback satse på det internasjonale markedet.

Annonse

Meningen är att världens släktforskare ska kunna ta del av verktyget som vi utveclar.

Hjalmar Granberg, Per Filipsson, Mårten Swärd til Slekt1

Versjon 1.0 fokuserer på svenske slektsforskere, men går det som utviklerne ønsker vil de ganske snart gå ut til flere land i Norden, deriblant Norge. Deretter skal de lansere tjenesten internasjonalt.

Første versjon av Trackuback har hovedfokus på visualisering av forfedrenes liv. I verktøyet skal man kunne se hele sitt slektstre samt få mulighet til å zoome inn på personikoner som har flere symboler. Disse symbolene hjelper brukeren deretter til å navigere i systemet.

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.
Våre forfedre krysset landegrenser, tjenesten knytter derfor historien opp mot historiske kart fra flere land. Her er et kart fra en øy i Estland i 1884.

For å skape en kontekst kommer brukeren til å se en tidslinje som inneholder viktige hendelser. Disse hendelsene vil kunne være direkte knyttet til slektningen, men også nasjonale- eller verdens-hendelser.

Hendelsene skal man igjen kunne knytte til kart fra ulike tider, slik at slektens historie kan visualiseres og følges over både gamle og nye kart.

Synes du dette virker spennende kan du lese mer om Trackuback på deres egne nettsider.

Annonse