Ønsker gamle bilder fra PVS

«Fra borgerskole til videregående for alle» kan bli tittelen på en historiebok om Porsgrunn videregående skole (PVS). – Dersom noen har bilder, tips eller historier fra skolens liv tilbake til 1850, så kontakt oss. …

Les mer i Porsgrunn Dagblad