Ønsker «Korona-tilgang» til digitaliserte bygdebøker

Nasjonalbibliotekets lokale i Oslo. Foto: Nasjonalbiblioteket

De siste dagene har vi sett en stengning av en rekke ulike tilbud, en av sektorene som har blitt rammet er utdanning og kultur. Stengte skoler, universitet og bibliotek er et av tiltakene som skal hindre Korona-viruset i å spre seg.

Annonse

For oss slektsforskere betyr det også at vi mister tilgangen til store deler av innholdet i Nettbiblioteket til Nasjonalbiblioteket.

Bygdebøker, aviser og annet godt som vi slektsforskere er vant til å benytte oss av for å finne frem til navn, datoer, slektshistorier, m.m. om egen og andres slekt er nå blitt betydelig mindre tilgjengelige.

Ja, visst kan vi få tilgang til en rekke publikasjoner hjemmefra, men en større andel er kun tilgjengelig via norske bibliotek.

Norsk Bibliotekforening slår nå et slag for at Nasjonalbiblioteket og KopiNor bør bli enige om å gi alle tilgang i en begrenset periode til alt pliktavlevert materiale. Som foreningen skriver på sin nettside, så har flere forlag åpnet opp gratis tilgang til bøker og tidsskrifter.

Annonse

Når de fysiske bøkene ikke lenger er tilgjengelig, mener foreningen, at Nasjonalbiblioteket må åpne opp for sitt digitale innhold i Nettbiblioteket.

Foreningen mener dette kan bidra til at bibliotekene får gjennomført sitt samfunnsoppdrag.

Det gjenstår imidlertid å se om foreningen får gjennomslag for sitt ønske.

Dette er Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekinteresserte. Foreningens formål er å styrke og utvikle bibliotekenes posisjon i samfunnet, og fremme bibliotekenes interesser overfor offentlige myndigheter og samfunnet generelt.

Foreningen har i dag over 3000 medlemmer, en stor del av disse er bibliotekansatte.

Annonse