Kristianias historie bind 1

Tilbake til bygdebøker i Oslo

Innhold

  Side
 De eldste tidene 5
 Oslo by 8
 Hvordan byen så ut 13
 Baglerbyen 15
 Tyskerne 18
 Trelast og sagbruk 22
 Staten blir dansk 26
 Kristiania by 29
 Enevelde 36
 Rikfolk 42
 Krig og krise 48
 Hovedstaden 58
 Styret i byen 61
 Industrien og arbeiderne 67
 Politikk 83
 Våre foreldres tid 93
 Idag og imorgen 108