Kristianias historie bind 1

Tilbake til bygdebøker i Oslo

Innhold

   Side
 De eldste tidene  5
 Oslo by  8
 Hvordan byen så ut  13
 Baglerbyen  15
 Tyskerne  18
 Trelast og sagbruk  22
 Staten blir dansk  26
 Kristiania by  29
 Enevelde  36
 Rikfolk  42
 Krig og krise  48
 Hovedstaden  58
 Styret i byen  61
 Industrien og arbeiderne  67
 Politikk  83
 Våre foreldres tid  93
 Idag og imorgen  108