Personboka 2020 for Hareid og Ulstein

Sverre Bjåstad har nylig blitt ferdig med 688 sider og 24.000 personer, gjennom boka som har fått tittelen Personboka 2020. Boka kan kjøpes i Slekt1s nettbutikk.

Gjennom Personboka 2020 har Bjåstad sett nærmere på befolkningen i Hareid og Ulstein, i Møre og Romsdal.

Annonse

Boka inneholder register og lister over befolkningen, samt et utvalg av tilflyttere fra andre land og fylker. Boka er illustrert og har kart som viser til de ulike gårdsnavnene som finnes i Hareid og Ulstein.

Bjåstad har fra før skrevet Personboka 2000, som omhandler samme område som Personboka 2020. Førstnevnte finnes også i digital form og kan kjøpes gjennom Google/iTunes. Nyeste utgave finner du, som nevnt i vår nettbutikk.

Forrige utgave av Personboka 2000 inneholder 19.200 navn fra befolkningen på Hareid og Ulstein

Sverre Bjåstad omtaler selv Personboka som et nytt bygdebok-konsept som kan kalles en «kjapp-versjon», hvor hver person er representert med kun en linje tekst. Enkelte personer har imidlertid fått noe mer tekst ved seg.

Personboka har kommet til gjennom et samarbeid med bygdeboknemnda i de to kommunene.

Egen bok om utflyttere

I 2007 utga Sverre Bjåstad en egen bok om utflyttere fra Hareid og Ulstein. Boka fungerer som en fortsettelse av Personboka 2000.

Totalt er det 23.500 personer som nevnes i utflytterboka.