Posten ga ut frimerke nummer 2000

Karusellen viser eksempler på frimerker Posten har gitt ut siden 1855. Foto: Pressemelding

Det første ble utgitt 1. januar 1855, 4. januar 2019 utkom nummer 2000. Sammen representerer alle disse frimerkene en unik samling norsk historie på mange områder.

Frimerkets viktigste oppgave er å vise at porto er betalt. Men samtidig skal frimerkene minne om store begivenheter, personligheter og jubileer. De er et lands visittkort.

Norges første frimerke

Riksvåpenet var motiv på det første norske frimerket. Det hadde ikke landsnavn, men det var ikke nødvendig. Det kunne bare brukes på post i Norge. I 1856 kom det første frimerket med bilde av en person – kong Oscar 1. Det var starten på en lang rekke kongelige personer. I mange år var monarkene de eneste levende personer som ble vist på frimerke.

Hvor mange frimerker som er trykt siden 1855 har ingen oversikt over, men det er mange milliarder. Posthornfrimerkene, som første gang kom i 1872 og som siden har vært i salg hver dag på norske postkontorer, er alene trykt i til sammen 5.3 milliarder eksemplarer.

Annonse

Frimerke nummer 2000 har motiv fra andre siden av jorden, nemlig polarforskeren Carsten Borchgrevink som foretar oppmålinger i Antarktis. Det er ett av to merker som har motiv derfra, og som kommer ut 4. januar 2019.