Register over foto av svensk adel

Foto: Ankara – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12108167

Gjennom et samarbeid med Riddarhuset, har Arkiv Digital nå fått på plass et register over de skannede fotografiene av svensk adel.

Annonse

Hele 13.000 fotografier finnes i portrettsamlingen til Riddarhuset over personer fra ulike svenske adelsslekter.

Fotografiene ble for noen år siden skannet inn av Arkiv Digital og tilbudt via deres tjenester.

Det har imidlertid vært noe vanskelig å finne frem til ønskede bilder, men dette har nå blitt løst gjennom det nylige opprettede registeret.

Riddarhuset er en sammenslutning av de slektene i Sverige som er omfattet av ridderskap og adel. Riddarhuset er også et eget bygg i Stockholm, hvor representantene fra de ulike svenske adelsslektene avholder møter.

Annonse

Har du en bruker hos Arkiv Digital får du tilgang på «Riddarhusets porträttsamling» ved å logge deg på app.arkivdigital.se.

Klikk deretter på «Registersökning» og begynn å skrive inn etternavnet, for å få opp forslag på adels-slektsnavn.